Hiro Natuurlijk Wonen

Isovlas vlasisolatieHoutvezelplaatisolenawolle schapenwol natuurlijk isolerenHome

Biologisch bouwen met ekologische materialen

In het verlengde van de natuur.

Van de wieg tot het graf. Dat is de term die gebruikt kan worden bij volledige Ekologische producten. Pavatherm is dan ook een dergelijk product. De grondstoffen bestaan hoofdzakelijk uit naaldhout welke vrijkomt uit de bosbouw in de Zwitserse bossen en houtzagerijen rond Friborg. Deze bossen worden niet met kunstmest of pesticiden bewerkt. Hierbij kunt U denken aan uitgekeurd-, spaan- en waanhout.

Bij het productie systeem van het eindproduct worden geen synthetische stoffen toegevoegd zoals vlammenwerende stoffen of insecticiden. Ook geen synthetisch bindmiddel. Door het uitgekiende productie process wordt voorkomen dat er bindmiddel moet worden toegevoegd. Het houteigen Lignine wordt optimaal benut in dit proces en is voldoende gebleken.

Door het gebruik van 100% naaldhout zijn de eigenschappen van de Pavatherm producten uitermate geschikt op in Biologsche bouw systemen toe te passen. De dampopenheid en de mogelijkheid tot warmte accumulatie zijn belagrijke eigenschappen hiervoor. Tegelijkertijd is de emissie uit deze platen nihil. Het geen voor het binnenklimaat uitermate belangrijk is.

In de bouw- en afvalfase zijn de materiaal resten onbedenkelijk bij het afvoeren danwel composteren. Ook als biomassa voor energie winning te gebruiken. Schoon snijafval zou ook opnieuw te gebruiken kunnen zijn voor de productie van nieuwe platen.

De uitermate verweringsbestendige houtvezelplaten bezitten een perfecte kringloop: van het wieg tot aan het graf! In de afvalfase kan het gebruikt worden als biomassa, gerecyceld tot nieuwe platen of gecomposteerd worden.


ProgrammaEigenschappen