Hiro Natuurlijk Wonen

AuroAquamarijnUula natuurverfdekkende verf binnenDekkende verf buitenVloerafwerking behandelingTransparante verf  beits voor binnenTransparante verf  beits voor buitenmuurverf voor binnenmuurverf voor buitenRigo verffabriekHome

De diverse mogelijkheden.

Er worden synthetische oliŽn en wassen aangeboden welke niet altijd de hieronder beschreven kwaliteiten vertonen. Soms zelfs zijn ze duidelijk minder waardoor de afwerking een slechte naam krijgt. Regelmatig horen wij klachten hierover. Deze klachten kunnen ook onstaan doordat de omstandigheden zodanig zijn dat olie/was gewoon geen goede keuze is. Wanneer er op deze site over olie en was gesproken wordt dan zijn dus niet de synthetische varianten bedoeld. .

Welk systeem?

Op dit moment is er de beschikking over natuurproducten voor het oliŽn, lakken, logen/zepen en in de was zetten van vloeren. Hier komt dan nog bij de diverse systemen uitgaande van het verdunninghoudend, Solid en watergemulgeerd zijn.We zullen heel voorzichtig proberen hier duidelijkheid in te verschaffen. Maar het is en blijft een moeilijke materie waarbij de vele kwaliteiten, omstandigheden en voorkeuren het nemen van de enige juiste keuze wel heel moeilijk maakt maar daar tegenover bijna alle problemen zijn in te vullen. Hierbij is vaak een persoonlijk gesprek heel verhelderend. Ook enig uitleg is noodzakelijk om het verschil tussen de natuurlijke geemulgeerde water verdunbare natuurverven en acryl verven te kunnen begrijpen.

Uit bouwbiologisch oogpunt heeft de olie en/of olie-was afwerking de voorkeur boven de afwerking d.m.v. vloerlak i.v.m. de damopenheid.

Vloerolie.

VloeroliŽn zijn ook zonder verdere afwerking sterk en bestendig tegen vuil, vocht en vlekken. Een afwerking met alleen olie kan dus in principe voldoende zijn. Een keuze voor alleen olie kan ingegeven zijn door het kenmerk dat dit het meest natuurlijke en een mat aspect heeft. Het geeft het meest directe contact met de ondergrond en het onderhoud is eenvoudig, omdat er geen laagopbouw plaatsvindt. Hoewel vloerolie bestand is tegen water adviseren wij om slechts met water en een daarvoor bedoelde reiniger te reinigen als dat echt nodig is, want hoe vaker nat wordt gereinigd, hoe eerder moet worden nageolied. Afhankelijk van het type vloerolie kan ook op een intensievere belaste vloer dit worden toegepast mits de verzorging d.m.v. reiniging en naoliŽn serieus wordt uitgevoerd.

Vloerwas.

Een natuurlijke harde vloerwas geeft aan het geoliede oppervlak een nog grotere bestendigheid en duurzaamheid. Vaak wordt voor een wasvloer gekozen wegens kenmerken als het -met de jaren steeds mooier wordende - klassieke uiterlijk, de extra slijtvastheid en bestendigheid die met was wordt verkregen of het feit dat een goed onderhouden wasvloer nooit hoeft te worden nageolied. Hoewel een wasvloer bestand is tegen water adviseren wij om een wasvloer zo min mogelijk nat te reinigen, want van te veel water wordt een wasvloer beter noch mooier. Regelmatig vegen of stofzuigen met in aanvulling boenen d.m.v. een "gewichtige" boenmachine is vaak de enige verzorging die de vloer direct behoeft. Eventuele slijtpaden kunnen plaatselijk worden bijgewerkt.

Vloerlak.

Een mooie afgesloten vloer is vaak het doel voor ogen indien voor lak wordt gekozen. Uit bouwbiologisch oogpunt heeft de olie/was afwerking de voorkeur. Een natuurlijke afwerking stelt het hout in staat te ademen, d.w.z. waterdamp op te nemen en later weer af te geven en andersom. Dat is een aangename eigenschap. Bij nerveuze houtsoorten en bij gebruik in ruimtes waar de vochtomstandigheden niet voldoende kunnen worden beheerst, kan dat echter leiden tot ongewenste werking in de vloer. Olie of was is evenmin de beste keus in ruimtes met een hoge vochtbelasting of als de gebruikers van de vloer niet bereid of in staat zijn om aan hun vloer het vereiste onderhoud te plegen. Het onderhoud van een olieafwerking of was-afwerking is aanmerkelijk bewerkelijker dan een afwerking met lak.Met uitzondering van de renovatie hiervan! Hier is de lakafwerking beduidend meer arbeids intensief. U moet met al deze aspecten rekening mee houden.

Loog/zeep

Massief hout wordt meestal geolied en daarna vaak nog in de was gezet. Hierdoor kleurt het hout intensief op en kan het hout nadonkeren door de inwerking van licht; veel mensen houden van deze honingkleur. Zo niet, dan is loog/zeep een mogelijkheid.

Door de behandeling met loog en zeep wordt het hout niet alleen beschermd, maar blijft de oorspronkelijke houtkleur bewaard en wordt tegelijketijd het nadonkeren, door de inwerking van licht, tegengegaan. AURO loog en zeep zijn in water verdunbaar en het werken er mee is gemakkelijk; de zeep werkt tegen vervuiling. Watervlekken en ondiepe drukplekken kunnen door nawassen met zeep worden verwijderd. Deze afwerking is wel zeer gevoelig voor vetvlekken! Door af en toe schoon te maken met witte zeep kan ook het anders zo 'onherroepelijke' vergelen worden tegengegaan. Mogelijk onstaan hierdoor wel loopsporen, hoewel dit ook een doorleefd karakter kan hebben. Met AURO loog en zeep kan nieuw, of tot op het onbehandelde hout afgeschuurde, massief hout worden behandeld. Voor toepassing altijd fijn opschuren om het hout weer opnieuw poreus te maken. Het is vereist wel de meest arbeids intensieve verzorging van alle vloer afwerkingen.


VerfVloerolie en -was