Hiro Natuurlijk Wonen

Isovlas vlasisolatieHoutvezelplaatisolenawolle schapenwol natuurlijk isolerenHome

vlas velden

Prijzen zie e-shop. Gratis levering in de regio.

Wandel in juli langs akkers vol bloeiende vlas, en u voelt de verbondenheid met de natuur tot in Uw vezels. Loop in luchtig Linnen, en U ervaart de natuurlijke kwaliteit van vlas als grondstof voor leefcomfort.

Over Vlas

Fascinerend vlas, een genereus gewas. Dat alles geeft wat het heeft. Geen deeltje blijft ongebruikt. Eerst wordt vlas ontdaan van haar zaad en wordt een deel als zaaigoed voor een nieuwe oogst gebruikt. Want vlas is herwinbaar. Het andere deel wordt geperst, met lijnzaadolie als resultaat. De basis voor olieverf en drukinkten. En linoleum, niet te vergeten. De vlasplant zelf leeft voort in linnen, vezelplaat, touw en in vlaswol en vlasvilt welke gemaakt wordt door Isovlas.

Kwaliteit

Isovlas vlaswol is een keuze voor duurzaam bouwen in optima forma. Dus zonder concessies te doen aan welke bouwtechnische eisen dan ook. Maar wel met de meerwaarde van één van de meest natuurlijke isolatiematerialen dat momenteel geproduceerd wordt. Isovlas wordt gemaakt van een "vernieuwbare grondstof" volgens de richtlijnen van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.

Ekologisch Duurzaam Bouwen

Isovlas is één van de producten die ook beschouwd worden als een Ekologisch Duurzaam Bouwen Product. Dit is van belang voor hen die zich willen bezighouden met Ekologisch Duurzaam Bouwen.

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen

Specifikatieblad S154 van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen schrijft de volgende maatregel voor: "Indien prefab dooselementen worden toegepast: gebruik vernieuwbare grondstof of reststof als isolatiemateriaal". Daarbij wordt verwezen naar specifikatieblad S471, waarin meer in het algemeen wordt gesteld: "Gebruik indien mogelijk vernieuwbare grondstoffen". Deze worden gedefinieerd als grondstoffen die zich binnen 100 jaar vernieuwen. De meest toegepaste vernieuwbare grondstof is hout. Vlas is echter ook een uitstekend voorbeeld: elk jaar opnieuw groeit een nieuw gewas.

Vlasisolatie IsovlasGrondstofProductie