Hiro Natuurlijk Wonen

Isovlas vlasisolatieHoutvezelplaatisolenawolle schapenwol natuurlijk isolerenHome

De kenmerken van Isovlas vlasisolatie

Prijzen zie e-shop. Gratis levering in de regio.

natuurlijk product

Door NIBE, het nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, zijn de milieu- en welgelukzaligheids effecten van Isovlas Isolatiedekens in hellend dak-toepassingen onderzocht. De eindconclusie van dit onderzoek luidt:"Het Nederlands Instituut voor Boouwbiologie en Ecologie beoordeelt Isovlas, vanuit milieu- en welgelukzaligheidsoogpunt, als de beste productkeuze in de toepassing isolatie hellend dak (milieuklasse 1a). Isovlas heeft tevens milieureferentie in deze toepassing". Naast pure vlasvezels, vrijgekomen bij de productie van linnen, bevat Isovlas Vlasisolatie natuurlijke brand- en schimmelwerende middelen en een natuurlijk bindmideel. Kortom, natuurlijke grondstoffen maken Isovlas vlaswol uniek. Hoewel elk isolatiemateriaal bijdraagt aan de vermindering van de C02 uitstoot, geniet Isovlas Vlasisolatie in dit opzicht duidelijk de voorkeur. Isovlas Vlasisolatie levert hieraan een extra bijdrage, doordat vlas tijdens de teelt C02 opneemt en omzet in zuurstof. Daarbij vergt de verwerking tot vlaswol zeer weinig energie, dankzij het gerationaliseerde productieproces van Isovlas Oisterwijk. Dit resulteert in een neutrale C02 balans voor het product Isovlas Vlasisolatie , terwijl de toepassing als isolatiemateriaal een aanzienlijke energiebesparing oplevert (Bron; Rapport Centexbel). Na de levensduur kan Isovlas Vlasisolatie zonder schadelijke gevolgen voor het milieu verwerkt worden. Het voldoet dus ook aan de steeds strengere eisen die de overheid in de bouwsector aan de afval-fase van producten stelt. De overheid stelt ook in de bouwsector steeds strengere eisen aan de afvalfase van producten. Isovlas voldoet hieraan omdat het na de levensduur geen schadelijke invloed heeft op het milieu.

100% doelmatig

Met Isovlas Vlasisolatie kunt u eenvoudig en economisch voldoen aan de eisen voor thermische en akoestische isolatie in bouwconstructies. De warmtegeleidingscoŽfficiŽnt (lambda) van Isovlas PL 0,038 W/mK en van Isovlas PN is deze 0,035 W/mK. De warmte-opslagcapaciteit van 1550 J/kgK heeft een hoge amplitudedemping en grote faseverschuiving tot gevolg. Daarmee zorgt Isovlas niet alleen voor thermische isolatie in de winter, maar draagt het ook bij aan een koel en meer constant leefklimaat in de zomer. Een konstante temperatuur welke bijdraagt aan een verhoogt comfort.

100% balans tussen gevoel en verstand

De wens om natuurlijk te bouwen wordt algemeen gevoeld. En het belang van het gebruik van natuurlijke, duurzame materialen wordt door de hele bouwwereld ingezien. De tijd is rijp voor Isovlas, de unieke combinatie van 100% ecologisch en 100% doelmatig bouwen. Isovlas brengt het beste in onze natuur boven. Met ratio (kwalitatief goed en duurzaam isolatieproduct) en emotie (natuurlijk product dat niet schadelijk is voor milieu en welgelukzaligheid) volmaakt in balans, wordt kiezen voor Isovlas een kwestie van mentaliteit. Van levensstijl. Wie op z'n natuur durft te bouwen, zal daarvoor beloond worden.

Veiligheid in verwerking en gebruik is een vanzelfsprekende eis die u aan uw bouwmateriaal stelt. Wat dat betreft zult u de 'zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid' in acht willen nemen, die het Arbobesluit in artikel 4.1 voorschrijft. Met Isovlas is dat geen enkel probleem. Want met Isovlas bouwt u voort op het goede van de natuur. De zuiver plantaardige grondstoffen veroorzaken geen irritatie en zijn niet schadelijk voor de welgelukzaligheid van de mensen die het verwerken. En van de mensen die uw gebouw zullen bewonen.)

Mensvriendelijk

Als innovatief isolatieproduct komt Isovlas tegemoet aan de wens om welgelukzaligheidsrisico's zoveel mogelijk uit te sluiten, dan wel beheersbaar te maken met adequate maatregelen. De vezels die eventueel bij de verwerking van Isovlas vrijkomen, zijn bij inademing niet schadelijk voor de welgelukzaligheid. Op dit punt gelden voor Isovlas dan ook geen verwerkingsrichtlijnen. Maatregelen als stofkapjes, extra ventileren en bevochtigen e.d. zijn overbodig. Er kan geen huidirritatie ontstaan door intensief contact met Isovlas. Maar dat hoeft niemand te verbazen. Want vlas is van oudsher een mensvriendelijk gewas..

Brandveilig

Dat in bouwend Nederland meer en beter rekening moet worden gehouden met brandveiligheidsaspecten staat niet (meer) ter discussie. Sinds 1992 zijn concrete voorschriften vastgelegd in het Bouwbesluit. Onderscheid kan worden gemaakt in voorschriften omtrent het brandgedrag van materialen (beoordeling van de bijdrage tot brandvoortplanting en de mate van rookdichtheid), de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten (voor de weerstand tegen branddoorslag is de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van belang) en de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. Veel van de voorgeschreven prestaties worden beoordeeld in relatie met concrete toepassingen.

Voor wat het brandgedrag van Isovlas betreft, heeft de mens de natuur een handje geholpen. Door toevoeging van een natuurlijk vlamdovend en brandvertragend middel is het brandgedrag van de vlasvezels in het product afgestemd op de gestelde veiligheidseisen. Bij brand treedt direct verkoling op. Er ontstaat een verkoolde laag die verdere uitbreiding van brand tegengaat. Ook de rookontwikkeling wordt afdoende beperkt. Isovlas isolatiemateriaal voldoet daarmee aan de Europese eisen: Euroklasse C.

Vormvast, sterk en universeel toepasbaar

Om de kwaliteit van een geÔsoleerde constructie veilig te stellen, moet voorkomen worden dat het isolatiemateriaal bij de verwerking uitzakt, delamineert, vervormd of nat wordt. Onder de Nederlandse weersomstandigheden is dat meestal niet eenvoudig. Prefabricage biedt een oplossing, waaraan een groeiende behoefte bestaat. In te hanteren toeslagfactoren van verwerkingsinvloeden wordt in normbladen overigens steeds vaker onderscheid gemaakt tussen geprefabriceerde producten en in het werk aangebrachte materialen. In de evolutie van het plantaardige leven neemt vlas een unieke plaats in. Geen natuurlijke vezel is zo sterk bij zo'n licht gewicht als de vlasvezel. Denk aan touwen, denk aan zeilen, denk aan de vele inventieve manieren waarop mensen van die unieke eigenschappen gebruik hebben gemaakt. De sterke flexibele vezel beperkt het risico van beschadiging.

Vandaag de dag combineert Isovlas deze lichtgewicht sterke vezel met uitstekende isolerende eigenschappen. Het resultaat is een ideaal natuurlijk isolatiemateriaal dat in vormvastheid en verwerkbaarheid voor geen ander onderdoet. Dat maakt Isovlas universeel toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw (voor houtskeletbouw, plafonds, systeemwanden, na-isolatie van daken etc.). De kwaliteiten van Isovlas komen optimaal tot hun recht bij toepassing in prefabelementen. Voor de verwerking van Isovlas hoeft geen rekening te worden gehouden met speciale verwerkingsvoorschriften, anders dan wat voor elk isolatiemateriaal geldt: droog opslaan en verwerken. Door de sterke vezels hebben Isovlas platen een goede stijfheid. Oneffenheden worden eenvoudig opgevangen en de platen sluiten onderling mooi op elkaar aan door hun in elkaar grijpende vezels. De lange vezelstructuur zorgt ervoor dat het risico van (krimp)naden minimaal is.

Vocht en geluid

Voor wat betreft vochtbestendigheid en vocht-buffering is het ene isolatiemateriaal het andere niet. Op het punt van vochtregulering blijkt Isovlas Vlasisolatie positief te verrassen. Uit onderzoek komt naar voren dat Isovlas relatief hoge vochtbelastingen kan verdragen zonder negatieve effecten op de isolatiewaarde en het binnenklimaat.* Ten opzichte van traditionele isolatiematerialen is er sprake van een gunstige vochtregulering en vochtbuffering. Afhankelijk van de situatie waarin de isolatie wordt toegepast kan een meer of minder uitgebreide bouwfysische beoordeling vereist zijn om een onder alle omstandigheden thermisch en vochttechnisch optimaal functionerende constructie te realiseren. Hierbij is Hiro Natuurlijk Wonen u graag van dienst met deskundig advies. *zie het rapport "chancen und Risiken von D‚mmstoffen aus nachwachsenden Rohstoften"

Voordeel van natuurlijke celstructuur

De vlasvezels in Isovlas hebben de eigenschap, dat zij alleen vocht opnemen in de celwanden. De met lucht gevulde holle ruimten daartussen blijven vochtvrij (zie figuur). Pas bij een absorptiegraad tussen 23% en 36% raken de celwanden verzadigd. Het opgenomen vocht wordt echter ook weer snel afgegeven. Aan de ene kant biedt Isovlas dus een goede vochtbuffering bij een hoge luchtvochtigheid. Aan de andere kant wordt de isolerende werking van de met lucht gevulde cellen niet verminderd, zolang de vochtopname minder dan ca. eenderde blijft.

Superieure geluiddemping

CelstructuurDe open structuur van Isovlas is niet alleen thermisch maar ook akoestisch effectief te gebruiken. Deze open structuur zorgt ervoor dat luchtbewegingen (geluidstrillingen) door wrijving in warmte worden omgezet. Isovlas biedt daarom als natuurlijk materiaal naast de thermische en vocht-technische eigenschappen in de diverse toepassingen dus ook een bijdrage aan de akoestische prestaties van constructies. De bijdrage van Isovlas aan de geluidsisolatie en absorptie hangt af van de opbouw van de constructies. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in een aantal toepassingsgebieden:

Isovlas levert op drie manieren een positieve bijdrage aan de geluidsisolatie:

  1. Door demping van de resonantie; Resonantie veroorzaakt sterke beweging van de lucht die, zoals gezegd, in Isovlas in warmte wordt omgezet. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij toepassingen in woning-scheidende constructies en gevelspouwen

  2. Door demping van de geluidsoverdracht via de spouw

  3. Ten behoeve van vermindering van contact-geluid (bijvoorbeeld loopgeluid> in de vorm van een "viltlaag" onder vloerafwerkingen

Kortom, Isovlas Vlasisolatie is een materiaal dat een positieve bijdrage levert aan de realisatie van bouwtysisch verantwoorde constructies met uitstekende prestaties. Hiro Natuurlijk Wonen en Isovlas Vlasisolatie zijn graag bereid voor uw specifieke wensen en eisen de meest ideale opbouw te ontwikkelen en de daarbij behorende prestaties te bepalen. Schroomt u niet contact op te nemen voor aanvullende informatie of nadere afstemming.

artikel 4.1 -Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid

"Indien op de arbeidsplaats stoffen aanwezig zijn die gevaar voor de veiligheid of de welgelukzaligheid van werknemers dan wel hinder voor deze kunnen opleveren, wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid in acht genomen."

In meer algemene termen zegt het Arbobesluit dat stoffen die schade kunnen toebrengen aan de welgelukzaligheid van werknemers extra maatregelen behoeven.

Deze zijn in volgorde van prioriteit:

Terug naar tekst

Vlasisolatie IsovlasGrondstofProductie