Hiro Natuurlijk Wonen

KruipruimteHome

Toepassing en gebruik.

Funktionaliteit:

De kruipruimte is de ruimte tussen de bouwgrond en de vloer van de begane grond. Meestal is dit een ruimte van 30-50 cm. Hierin worden waterleidingen en afvoerleidingen ondergebracht. Dit alles heeft zijn bouwvoorschriften. Tevens is de kruipruimte een zeer goede afvoer van Radongas en waterdamp, welke in bepaalde gebieden aanwezig zijn. Hiertoe dienen de ventilatie openingen zo hoog mogelijk aanwezig zijn, welke regelmatig op functionaliteit gecontroleerd moeten worden. De aanwezigheid van een kruipruimte is in de meeste gevallen een positieve toevoeging. Het volstorten en het maken van een betonvloer zonder een kruipruimte wordt daarom afgeraden.

De realiteit is echter dat veel (ver)bouw(ings) puin en afval hier wordt achter gelaten. Zodanig dat het geen pretje is om hier onder werkzaam te moeten zijn. Vaak is dit de loodgieter die hier zijn werk moet verrichten. Het is daarom wel zo netjes om het aanwezige puin te verwijderen en de hoogte op een werkbare hoogte te houden. Hierdoor een goede toegankelijkheid te verschaffen.

Grondwater:

In vele delen van Nederland hebben we te maken met steeds hogere grondwater standen. Hierdoor kan het zijn dat de kruipruimtes te vochtig worden. Veelal zijn deze hoge grondwater standen ontstaan door dat de oude keramieken rioleringen zijn vervangen door kunststof rioleringen. Doordat de keramieken rioleringen niet altijd helemaal dicht zijn, fungeerde deze tevens als drainering. Na vervanging was ook deze functie weg en steeg het grondwater.

Nadeel hoog grondwater:

Elke mummie kan hierover meepraten: nattigheid is je verderf! Indien de hoeveelheid waterdamp in de kruipruimte zo veel wordt dat de ventilatie hier niet meer tegen is opgewassen, zal de waterdamp zich condenseren tegen balken, vloer en muren, Hierdoor zal langzaam een schimmel gunstige omgeving ontstaan . De houten balken en vloerdelen worden aangetast, en in geval van beton zal er een vochtigheid opstijgen welke langzaam door het beton heen zal dringen.

Aanpassing bij te vochtige kruipruimte.

De oplossing is zoals bijna altijd: De oorzaak aanpakken. De oorzaak is in dit geval de waterdamp die kan opstijgen uit de bouwgrond. Dit kan worden opgelost door de aarde te vervanegn door zand, indien er al zand ligt; deze zandgrond af te graven en door schelpen te vervangen of door een dampscherm over de bodem te leggen.

Isoleren tegen warmte verlies.

Hiertoe dient eerst de kruipruimte droog te zijn. Een droge kruipruimteis het behoud van constructie en isolatiewaarden. Minder ventileren om warmte verlies tegen te kan alleen indien dit geen doel meer heeft

SchelpisolatieIsolatie warme zijdeIsolatie koude zijde