Hiro Natuurlijk Wonen

KruipruimteHome

Schelpen isolatie.

Houdt het droog.

De kruipruimte kan te vochtig worden door het stijgen van het grondwater stand of een te slechte of zelfs ontbrekende ventilatie. De oorzaak weghalen kan een zeer goede beslissing zijn. Dit kan dus zijn het aanbrengen van een ventilatie, het verbeteren van de ventilatie of het voorkomen dat er waterdamp uit de zandlaag komt.

Het zand.

Meestal bestaat de grond voornamelijk uit zand. Dit materiaal kan relatief snel het water afvoeren naar het grondwater. Het heeft echter ook een capillaire eigenschap. Het vocht staat in de zandlaag hoger als het grondwater in werkelijkheid is. Hierdoor geeft het ook waterdamp af naar boven.

Condens

Schelpen trekken geen vocht aan (zijn niet capillair, zoals zand bv). De vrijkomende waterdamp condenseerd tegen de schelpen en loopt als water weer naar beneden. Hierdoor bereikt weinig waterdamp de bovenzijde van de schelpenlaag. Het is een pakket stilstaande lucht. Boven dit pakket schelpen zal de lucht hierdoor relatief droog zijn. De minimale hoogte waarin waterdamp de tijd krijgt om te condenseren is ongeveer 25 cm. De schelpen mogen tot in het grondwater liggen, maar de laag BOVEN het grondwater moet minimaal 30 cm zijn. Indien het grondwaterpeil regelmatig boven het zand staat dan moet het pakket minimaal 30cm plus de hoogte van het water zijn!

De oplossing:

Door de laag vochtig zand tot aan het natte zand uit de kruipruimte af te voeren en te vervangen door schelpen. maar uiteraard niet meer dan nodig is om een begaanbare kruipruimte over te houden. In het pakket schelpen zal in de laag boven het grondwater de opstijgende waterdamp condenseren en weer naar beneden lopen. Hierdoor een droge luchtlaag in het bovenste gedeelte van het pakket schelpen. Met als resultaat een droge kruipruimte. Het grondwater peil zal lager zijn door het ontbreken van een capilair werkende bodem.

De toepassing:

Bij bestaande vloeren is het storten van schelpen een intensieve klus. Met grote slangen kunnen de schelpen vanuit de wagen, door middel van lucht, onder de vloer gebracht worden.

Indien de vloer open ligt bestaat er de mogelijkheid om de schelpen los gestort te laten komen; dit is uiteraard voordeliger. De prijs hangt uiteraard af van de hoeveelheid, bereikbaarheid en de lokatie.

SchelpisolatieIsolatie warme zijdeIsolatie koude zijde