Hiro Natuurlijk Wonen

 

VloerafwerkingOlie/beitsenVervenPaaseierenverfHome

Werkblad afwerking met lijnolie

Het afwerken met alleen lijnolie is een oude beproefde methode van ambachtslieden.

Met name de meubelmaker onderhield zijn houten gereedschap met deze olie om vervuiling en verwering tegen te gaan.

Ladders worden met lijnolie onderhouden zodat je de kwaliteit van het hout ook kan zien; een ladder dus nooit schilderen!

Een werkblad in het natte bereik moet ook de eigenschap hebben dat het hout niet doordrengen kan met water. Hiertoe is een aangepaste methode nodig:

Water afstotend.

Dit kunnen we bereiken door de eerste behandeling met lijnolie zo diep mogelijk het hout te laten indringen. Het mengsel van de lijnolie moet daarom zo dun mogelijk zijn. Bij gebruik van AURO impregneer-lijnolie 143 dient deze 1:1 verdund te worden met AURO citrusverdunner 191. Met dit dunne mengsel kunnen we diep de openingen van het hout indringen. Deze bewerking bepaald hoe diep de olie kan indringen, de behandelingen die hierna komen, kunnen niet dieper. Ongeveer 15 minuten na het opbrengen van dit verdunde mengsel, verwijderen we alle overtollige olie met een doek. Het mengsel moet tenslotte IN het hout zijn en niet erop. Pas op voor deze doeken; zelfontbranding is mogelijk door de aanwezigheid van etherische olieen. Open ophangen of opbergen in luchtdichte blikken.

Met name beuken neemt veel op. Indien het mengsel binnen 15 minuten is ingetrokken, dient direct daar achter aan deze behandeling maximaal nog twee maal NAT IN NAT herhaalt te worden. Esdoorn is een veel dichtere houtsoort welke mogelijk al binnnen deze drie keer nat in nat verzadigd zal zijn. Vers hout is eerder verzadigd dan oud hout, maar dringt er ook niet zo diep in. Bij diverse houtsoorten zelf bepalen hoe vaak deze eerste bewerking nat in nat nodig is.

Laagopbouw.

Na de eerste behandeling, om de verdunde impregneerolie zo diep mogelijk in het hout te krijgen, laten we het geheel 24 uur met rust. Eventueel fijn schuren en het stof goed verwijderen.

De komende 5 dagen brengen we elke dag weer een laag verdund mengsel op teneinde een totale verzadiging te bereiken. Telkens de overtollige olie verwijderen welke niet binnen 15 minuten in het hout is getrokken. Geen glanzende plekken laten staan; deze gaan plakken omdat de impregneerolie 143 nauwelijks droogmiddel heeft.Dit gaat uiteraard steeds makkelijker en sneller en met steeds minder materiaal. In principe is het werkblad nu klaar en kan er op gewerkt worden.

Onderhoud met 100% lijnolie.

Aangezien de lijnolie geen film vormt en gevoelig is voor base (zeep) zal de bovenste laag telkens aangetast worden. Langzaam zal de lijnolie verharden, maar dat duurt minimaal 3 - 6 maanden. Na de week van iedere dag met verdunde lijnolie behandelen, wordt er vanaf nu met onverdunde lijnolie gewerkt. De nu komende maand wordt minimaal één keer per week het werkblad met onverdunde lijnolie verzorgd. Na een maand iedere week éénmaal verzorgen, kan het schema terug gezet worden naar één maal per maand met onverdunde lijnolie. Een en ander ook afhankelijk van de belasting van het werkblad. Hiermee rekening houdend dat sop een grotere aanslag op de lijn olie pleegt dan boenen met gewoon water.

Waslaag.

De keuze om uiteindelijk een laag AURO 981 vloeibare was aan te brengen, is een lastige keuze. Het gebruik van het blad is daarbij bepalend. Een aanrechtblad waar regelmatig nat schoongemaakt wordt en actief gewerkt wordt met kans op beschadiging heeft meer baat bij alleen lijnolie en regelmatig bijwerken. Een werkblad dat niet regelmatig nat wordt schoongemaakt, en meer een keukentafel is, is met een waslaag minder onderhouds gevoelig.

TuinmeubelolielijnolieAanrechtblad