Hiro Natuurlijk Wonen

 

AlgemeenProductenToepassing Hiro duurzame ProductenEvenementenActiviteitenInternet WinkelAgendaHome

HIRO Natuurlijk Wonen

Voor ecologisch duurzaam bouwen en wonen.
Minder schadelijke stoffen is beter.

Renate en Wim in Vogelenzang ± 1999

Ontstaan.

In het Hillegoms Rotanhuis werden de manou- en pitrietmeubelen in eigen spuiterij afgewerkt. In de begin jaren '80 besloot ondergetekende Wim van Biezen deze afwerking met natuurlijke olie en was te gaan doen. Hiertoe werd contact gelegd met de natuurverf leverancier Auro. Later werden ook andere producten van Auro te koop aangeboden. Zo is langzaam maar zeker een afdeling ontstaan met allerlei ecologisch bewuste producten. Die afdeling kreeg de naam Hiro Natuurlijk Wonen. In 1999 is Hillegoms Rotanhuis opgehouden te bestaan en is de lokatie van een winkel omgeruild voor een magazijn met verkoopruimte. Nu met als hoofdactiviteit materialen leverancier van ecologische duurzame bouwmaterialen onder de naam Hiro Natuurlijk Wonen, samen met mijn vrouw Renate bemensen wij dit bedrijf.

Pionier

Deze tak van handel drijven heeft diverse risico's. Het werken op kleine schaal is zeer arbeidsintensief waardoor de winstmarge uitermate laag is. Voor direct uitleveren is een behoorlijke voorraad vereist, waar echter niet altijd een economisch verantwoorde omloopsnelheid tegenover staat. Hiro is één van de pioniers van het eerste uur die zich op deze wijze met deze producten bezighoudt. Een uitdaging om mee te helpen om deze producten tot normaal geaccepteerde materialen te laten worden.

Idealisme

Toch is het vooral het idealisme dat de drijfveer is. De wetenschap dat deze producten bouwfysisch vaak beter zijn dan de conventioneel verkrijgbare producten is echter een gezonde steun in de rug. De algemene informatie is echter zo gering, dat de onbekendheid bij de eindgebruiker of opdrachtgever vaak een groot probleem is.

Beleid

Het streven van Hiro is, om tot levering te komen van materialen, zonder gevaarlijke stoffen, en ecologisch duurzame producten aan consumenten, verwerkers en ondernemers. Dit streven wordt gerealiseerd door kennis te verzamelen om deze als informatie te kunnen doorgeven. Hiertoe wordt regelmatig tijd vrijgemaakt om cursussen te volgen en productpresentaties te bezoeken. Samenwerking met collega's om tot betaalbare verkoopprijzen te komen is een mogelijkheid.

Programmaselectie

De selectie van deze producten vindt plaats door toetsing van vakkringen zoals Viba en Nibe. Er wordt door deze instanties nog steeds gewerkt aan de verbetering dan wel de ultieme wijze van selecteren, maar nog steeds zijn de individuele voorkeuren van de klant selectiebepalend. Hiertoe blijft Hiro zich in de markt oriënteren. Door deze kennis kunnen wij adviseren ten aanzien van specifieke voorkeuren. Voor de één kan dit het percentageaandeel van synthetische stoffen, voor de ander kan dit de afstand tot de oorsprong van het product zijn. etc.

Biologisch Bouwen

De rode draad voor alle keuzes is het biologisch bouwen. De technieken en materialen die hiervoor nodig zijn, zijn helaas nog niet voor iedere ondernemer een vanzelfsprekend gegeven. De derde huid is volgens ons belangrijk om welgelukzalig te kunnen wonen. Dit mag een prijs hebben. Welgelukzaligheid is een groot goed. Ziekte is niet alleen belastend voor onze gemoedsrust maar ook duur.

Werkwijze

Teneinde alles tot een goed einde te krijgen streven wij een goede informatie na, waarna een voorlopige opsomming van materialen wordt gedaan. De order wordt uitgevoerd en opgeslagen tot uitlevering nodig is. Levering kan direct naar de consument bezorgd worden alsook naar de verwerker of zijn werkplek.
Om bekendheid te krijgen voor de materialen, worden er regelmatig workshops gehouden.

Leveren

De voorraad is er voor directe levering, indien mogelijk. De toegevoegde waarde voor de directe omgeving is uiteraard de mogelijkheid tot afhalen. Voor belevering op de werkplek in de regio is er een eigen transportmogelijkheid. Voor levering door het land, zal dit worden gedaan door de georganiseerde logistiek.

OpeningstijdenNieuwsVerwerkersGezonde DuurzaamheidLinksOver ons en ons bedrijfprivacy verklaringLandgoed De Olmenshorst LisserbroekProducentenCorona maatregelen