Hiro Natuurlijk Wonen

OpbouwLeemwandLeemzandLeem Ontdek DoosHome

Leem architectuur, De oudste bouwwijze op aarde,
maar nog steeds een moderne toepassing!.

Hiro Natuurlijk Wonen voor advies, levering en uitvoering

Ongebakken aarde welke doorgaans bestaat uit zand, silt en klei. Vaak wordt ook de term Leem en Leembouw gebruikt om aan te geven dat het hier om ongebakken aarde gaat. Aarde is een oermateriaal en herbergt de 'oerkracht' van bouwen inzich. Het is niet voor niets dat kinderen graag spelen met aarde en water waarmee ze prachtige kastelen bouwen zonder iets van dit bouwmateriaal af te weten!.Wij aardse wezen voelen ons dan ook vertrouwd in een architektuur met aardse vormen en materialen. Hierin vinden wij rust; zoals een Kind bij zijn Moeder, zoals een Aardmens bij Moeder Aarde.

De vele emissies van onze moderne bouwmaterialen hebben een negatieve invloed op onze gezondheid. Dit is welliswaar breed bekend maar wordt verder weinig aandacht aangegeven. Enkele bekende voorbeelden zijn de emissies van schadelijke gassen uit spaanplaten, kunststoffen, en ook de acrylverven welke nog een (niet verplicht om te melden) hoeveelheid schadelijke emissie afgeven. Niet te vergeten de cement waarin ons nationaal afval, vliegas, in is verwerkt. Daarnaast nog allerlei electrostatisch geladen kunststof producten. Wat te denken van de geo-biologische negatieve eigenschappen van gewapend beton en staalconstructies. Een groot aantal mensen zijn gevoelig voor deze verstoring van natuurlijk evenwicht tussen de kosmische en aardse straling en magnetische velden.

Leem wordt niet allen gebruikt om te bouwen! Sommige leemsoorten worden gebruikt in de cosmetica en de geneeskunst. Voorbeelden hiervan zijn de modderbaden, schoonheidsmaskers, maagpoeders, leemzalven etc. In landen zoals Duitsland, Frankrijk, Belgie en Zwitserland zijn talrijke gespecialiseerde leemkuurorden, waar men zich op medisch advies kan laten behandelen.

In een verantwoorde toepassing is Leem een volwaardig bouwmateriaal met goede bouwfysiche eigenschappen. Dit betreft ook de goede geluidisolatie en warmte accumulatie. Een zeer dampopen en een hoge mate van brandwerendheid zijn enkele eigenschappen welke toegevoegde waarden en benodigd zijn bij de biologische bouwmethodes.

Te groot of te veel om af te halen? Wij bezorgen grotere bestellingen bijna gratis in onze regio.