Hiro Natuurlijk Wonen

Mortels HK schelplkalk HarlingenMortels HKC schelpkalk harlingenExtra InfoHK metselwerkHK voegwerk knipHome

Harlingerkalk mortel - HK

Een historische, en ekologisch verantwoorde mortel zonder cement.

Droge geprefabriceerde mortel zonder cement , voor metselen, voegen, pleisteren, injecteren.

Harlinger mortel is een mortel die speciaal ontwikkeld is voor modern en oud metsel- en pleisterwerk in natuur- en baksteen gemetselde zachte mortel. Deze mortel kenmerkt zich door recepturen die zijn gebaseerd op oorspronkelijke samenstellingen. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verwerkbaarheid om bij de gangbare omstandigheden waaaronder moet worden gerestaureerd, tot het beste resultaat te komen.

Harlingerkalk mortel - HK is het resultaat van eeuwenlange ervaring met schelpkalkmortel en de specialistische kennis van Schelpkalk Harlingen bv.

Doelstelling

Voor het onderhoud en de restauratie van bouwwerken is het noodzakelijk een mortel te gebruiken die vergelijkbaar is met het oorspronkelijke materiaal waaruit het bouwwerk is opgetrokken. Dit opdat de eigenschappen van de oude en nieuwe mortel zo dicht mogelijk bij elkaar liggen en het grotere geheel niet negatief beļnvloeden. Waneer dit niet het geval is, kan schade aan het oorspronkelijke werk ontstaan danwel het pas herstelde werk weer snel vergaan. Een zeer belangrijke voorwaarde voor duurzame restauratie van metselwerk is de "HOMOGENITEIT" van het werk. Vrij vertaald: het overal gelijksoortig van samenstelling en opbouw zijn van onder meer de mortel. Droge geprefabriceerde HARLINGERKALK MORTEL -HK is een mortel die zodanig is samengesteld dat zij aan die eis, behoud van "homogeniteit" bij onderhoud en of restauratie van het werk, voldoet.

Samenstelling

HARLINGERKALK MORTEL - HK is opgebouwd uit "Harlingerkalk", een op schelpkalk gebaseerde samengestelde kalk. Volgens NEN-EN 459:1995. De zandcomponenten zijn zorgvuldig gesorteerd, gedroogd, in fracties uitgezeefd en zo gekozen dat de aanvangssterkte van de mortel positief wordt beļnvloed. Omdat het bindmiddel voornamelijk uit een licht hydraulische luchthardende kalk bestaat, is zij toepasbaar in "opgaand werk in weer en wind".

Productbeschrijving

Historische mortels zijn bindmiddelrijk van samenstelling. Zo ook HARLINGERKALK MORTEL - HK. Het bindmiddel bevat voornamelijk luchtkalk zodat voor de verharding van de mortel koolzuur uit de lucht moet kunnen toetreden. Daarnaast heeft de mortel licht hydraulische eigenschappen die voor verharding water vragen.

Voor- en nazorg

Belangrijk voor de verharding van de mortel is het instellen van een goede vochthuishouding, zowel voor, tijdens als na de verwerking. Ook het seizoen waarin wordt gewerkt speelt hierbij een belangrijke rol.

Advies

Verwerking en toepassing van kalk gebonden mortel, berust niet alleen op ervaring, maar ook op toewijding. Schelpkalk Harlingen BV biedt U haar ervaring en des gewenst gericht advies op maat.

Duurzaamheid

Een goed product kan niet zonder goede deskundige verwerking! Juist toegepaste HARLINGERKALK MORTEL - HK gaat danook "jaren" mee en is daarom een vanzelfsprekende voorwaarde voor duurzaam metsel-, voeg- en pleisterwerk

Producten

HARLINGERKALK MORTEL - HK is er voor:

· Metselwerk

· Voegwerk

· Pleisterwerk

· Tegels en plavuizen

· Injecteren van holten in metselwerk.

Levering

HARLINGERKALK MORTEL - HK

kan worden geleverd in zakken van 20 kg.

Distributie

Deze producten alleen via de producent verkrijgbaar.