Hiro Natuurlijk Wonen

Mortels HK schelplkalk HarlingenMortels HKC schelpkalk harlingenExtra InfoHK metselwerkHK voegwerk knipHome

Harlingerkalk mortel - HKC

Droge geprefabriceerde mortel t.b.v. duurzaam bouwen.

Harlingerkalk Basterdmortels zijn mortels die speciaal ontwikkeld zijn t.b.v. duurzaam metsel- en voegwerk. De Harlingerkaik Basterdmortels zijn het resultaat van eeuwenlange ervaring met schelpkalkmortel en de specialistische kennis van SCHELPKALK HARLINGEN BV.

Doelstelling

Voor duurzaam metsel- en voegwerk is het noodzakelijk een mortel te gebruiken die qua eigenschappen zo optimaal mogelijk aansluit bij de eigenschappen van de te verwerken steensoort en het toepassingsgebied. Een goede balans tussen elasticiteit, dichtheid, druk-sterkte, scheurhersellend- en vochtregulerend vermogen en zuur/zout bestendigheid van de mortel is essentieel voor een lange levensduur van het totale metsel werk. Naast bovengenoemde eigenschappen is het belangrijk de kans op blijvende "uitbloei" (vervuiling) zoveel mogelijk te voorkomen.

Samenstelling

Harlingerkalk Basterdmortels zijn opgebouwd uit "Harlingerkalk", een op schelpkalk gebaseerde, samengestelde kalk volgens NEN-EN 459: 1995, ver-mengt met zorgvuldig gesorteerde gedroogde zandfracties en hydraulische bindmiddelen zoals b.v. cement, tras etc. De verschillende componenten zijn zo gekozen dat de positieve eigenschappen van de Harlingerkalk behouden blijven en er toch een snelle aanvangssterkte optreedt waardoor een hoog bouwtempo gerealiseerd kan worden.

Voor- en nazorg

Belangrijk voor de verharding van de mortel is het instellen van een goede vochthuishouding, zowel voor; tijdens als na de verwerking. Ook het seizoen waarin wordt gewerkt speelt hierbij een belangrijke rol.

Advies

Verwerking en toepassing van kalkgebonden mortel, berust niet alleen op ervaring, maar ook op toewijding. Scheipkalk Harlingen BV biedt U haar ervaring en des gewenst gericht advies op maat.

Duurzaamheid

Een goed product kan niet zonder goede deskundige verwerking! Juist toegepaste HARLINGERKALK MORTEL - HKC gaat dan ook "jaren" mee en is daarom een vanzelfsprekende voorwaarde voor duurzaam metsel-, voeg- en pleisterwerk.

Producten

HARLINGERKALK BASTERDMORTEL - HKC is er voor:

Metselwerk

Voegwerk

Metsel- voegwerk in waterbereik

Levering

HARLINGERKALK MORTEL - HKC

kan worden geleverd in:

- zakken van 20 kg. - big bags van ca. 1000kg. - silosystemen van l tot 20

Distributie

De producten van HARLINGER SCHELPKALK zijn aaleen via de producent verkrijgbaar