Hiro Natuurlijk Wonen

AlgemeenProductenToepassing Hiro duurzame ProductenEvenementenActiviteitenInternet WinkelAgendaHome

Bouw Biologisch Denken

Inleiding:

In deze pages willen we dieper ingaan op het begrip Bouwbiologie. In de vakliteratuur als ook in de diverse ekologisch- en biologisch georienteerde maandbladen wordt zelden gewag gemaakt van deze term. Er zijn diverse termen als milieu vriendelijk bouwen, nul energiehuis, dubo bouwen, welgelukzalig bouwen, etc. Niet elke term dekt de lading en vele inzichten maken het bos erg ondoorzichtig. Daarom gaan wij proberen onze visie te geven. Direct zeggen we erbij dat dit één van de vele verschillende visie's zal zijn. Aan U de bijna onmogelijke taak om hier door heen te schouwen en het beste voor U eruit te filteren. Het zal zeer dankbaar zijn indien dit werk leidt tot een overzicht waardoor alles voor U op zijn plaats gaat vallen.

Vanaf de bodem:

Gezien de beschikbare tijd, zal er telkens weer een onderdeel verschijnen of veranderd worden; naargelang de veranderde inzichten. Daar is internet uiteindelijk voor. Maar ook voor interactief communiceren. Daar waar mogenlijk zullen we een gelegenheid tot reageren geven waardoor we nog beter informatie kunnen geven en wellicht van U ontvangen!. Bouw systemen worden hier niet behandeld. Voor bespreking van toepasbare materialen is het onderdeel "Materialen" een geschikt ingang. Wel is het uiteraard mogelijk dat U vanaf deze page's daar naar verwezen zal gaan worden.

Duurzaamheid:

Duurzaamheid gaat over de vraag of de huidige ontwikkeling van de wereld kan worden voortgezet. Het antwoord is afhankelijk van maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van leven en de verdeling ervan over de wereld en van wetenschappelijke inzichten in het functioneren van het maatschappelijk en het natuurlijk systeem.

Om te onderzoeken in welke mate deze visies in Nederland leven, heeft TNS-NIPO een enquête gehouden onder 2.500 Nederlanders. Daaruit blijkt onder andere dat nog geen 10% van de Nederlanders zich kan vinden in een prestatiemaatschappij, met verdere globalisering, individualisering en deregulering. Veruit de meerderheid van de bevolking ziet liever een maatschappij waarin solidariteit en aandacht voor de directe omgeving behouden blijven. Deze voorkeur wordt door de aanhangers van vrijwel alle politieke partijen gedeeld. De meeste mensen (70%) zien de duurzaamheidsvraag als een sociaal dilemma: zij zijn alleen bereid om hun gedrag aan te passen als anderen dat ook doen. Bovendien zijn zij van mening dat de overheid het doorbreken van dit sociaal dilemma moet organiseren. Deze uitkomst staat haaks op het idee dat de burger een terugtredende overheid zou willen. Trends Verschillende wereldbeelden geven verschillende antwoorden op de duurzaamheidsvraag. Zij geven het contrast weer tussen globalisering en regionalisering enerzijds en eigen belang versus algemeen belang anderzijds.

OpeningstijdenNieuwsVerwerkersGezonde DuurzaamheidLinksOver ons en ons bedrijfprivacy verklaringLandgoed De Olmenshorst LisserbroekProducentenCorona maatregelen