Hiro Natuurlijk Wonen

OpbouwLeemwandLeemzandLeem Ontdek DoosHome

Waarom een ondergrond?

Op een (binnenmuur) tussenblad.

Deze ondergrond kan een aantal functies vervullen, afhankelijk van het gekozen systeem. Dit kan zijn een verstijvende, vlakmakende en vullende functie. Al naar gelang de functie van het tussenblad.

Op een (buitenmuur) tussenblad

Hier dient rekening gehouden te worden met het vochttransport van het warme binnen, naar het koude buiten. Het aanbrengen van bouwpapier en waterschermen zijn bijkomende aandachtpunten die bepalend zijn voor een optimale ondergrond.

Riet en Leem.

Willen we heel veel leemmassa hebben dan kunnen we het houten frame voorzien van rietmat en deze vertinnen met universeel leem. Hiermee heeft deze een vullende functie. De verstijvende functie is wel aanwezig maar niet groot. Om de leem bij het vertinnen goed rond het riet te krijgen moet er wel enige afstand zijn tussen het riet en het tussen blad. Deze wordt verkregen door het frame met tengels te betimmeren. (Bij buitenbladen opletten voor condenspunt) Op deze tengels wordt de rietmat bevestigd. De leem wordt lichtelijk door de rietmat heen geduwd waardoor het leem zich rond het riet welt. Na droging is de ondergrond klaar om de raaplaag op te zetten voor het vlak maken van de ondergrond.

Pavatex Standaard Natuur.

Dit is een snellere methode om de ondergrond aan te brengen. De Pavatex Standaard Natuur kan direct op het houten frame worden geplaatst, eventueel over Pavatherm isolatie platen heen. Deze plaat dient als drager (ondergrond) welke vlak gemaakt kan worden door een raaplaag van Leem.

Fermacel

Door het frame met Fermacel te betimmeren, ontstaan een ondergrond die, na het dichten van de naden, redelijk vlak is en waardoor de raaplaag met Leem niet perse nodig is. Hierover kan, na aanbrengen van een voorstrijk, direct de Tierrafino Leemstuc aangebracht worden.

Behangklare ondergrond.

De ondergrond voor Leemstuc is een behangklare ondergrond. Deze moet wel worden voorzien van voorstrijk. Dit hoeft niet als de ondergrond van leem is gemaakt.


LeemstucRaaplaag-LeemOndergrondLeemstenen