Hiro Natuurlijk Wonen

Houtsoortenhout vademecumToepassing houtHek en poortTuinschermenSchuttingSchapenhekHome

Bescherming buitenwand

Damp open:

In de Bouw Biologie wordt er van uit gegaan om het vocht zo makkelijk mogelijk naar buiten te kunnen laten gaan. Ook willen wij daarbij de condensvorming zo veel mogelijk aan de buitenzijde laten plaats vinden. Dit kan door de ventilatie spouw aan de koude zijde te maken en af te schermen met een beplating.

Bescherming.

In de eerste plaats dient deze beplating als bescherming. Bij regen wordt de beplating nat maar kan in de ventilatie ruimte toch waterdamp, welke van binnenuit komt, af gevoerd worden. We kunnen deze buiten beplating "ekologisch duurzaam" uitvoeren door te kiezen voor Lariks of Robinia hout welke in diverse profielen geschaafd kan worden. Maar ook ongeschaafd en zelfs als schaaldeel zijn fraaie gevelbetimmeringen mogelijk.

Afwerking

Indien we voor Lariks kiezen dan hoeft deze niet afgewerkt te worden. Maar willen we uit estetisch oogpunt toch kleur willen aanbrengen, dan is Uula Kookverf een goede keuze voor op ongeschaafd hout. Voor geschaafd hout is beits van Auro of Aquamarijn een mogelijkheid.

In bewerking

Deze pages's zijn nog in bewerking maar worden telkens verder uitgebreid. Als U wilt weten welke site's weer uitgebreid zijn dan willen wij U dit graag even melden middels e-mail. Schrijf even een e-mailtje met dit verzoek en U wordt op de hoogte gehouden.

Een systeem voor gevelbetimmering.

Wat eraan vooraf ging.

In de gangbare bouw systemen gaat men uit van de spouwmuur. Het buitenblad als drager en het binnenblad als droge binnenmuur. Daartussen een ruimte waar waterdamp zich ophoud en weg geventileerd kan worden en het waterdamp welke tegen het koudere buitenblad condenseerd langs de muur naar beneden loopt en wordt geacht daar ergens te verdwijnen. In de Bouwbiolgie beredeneerd men dat deze vocht- en waterdamp ophoping IN de constructie niet gewenst is. Derhalve probeert men in diverse situaties het condenspunt buiten de constructie te krijgen.

Dampspanning

Indien men het condenspunt naar buiten wil krijgen, is het zaak aan de buitenzijde zeerdampopen te eindigen zodat er aan de binnen zijde gewoon damopen kan worden begonnen. Hoe dampdichter aan de buitenzijde des te NOG dampdichter men aan de binnenzijde moet zijn om de dampspanning genoeg verschil te laten hebben teneinde de waterdamp naar buiten te geleiden.

Materialen

Om dit te kunnen bereiken kunnen we gebruikmaken van damp open materiaal. Bijvoorbeeld is leem een dampopen product welke echter aan de buitenzijde tegen de regen beschermt moet worden.

Bestaande situatie

Vaak is natuurlijk de bestaande situatie het uitgangspunt. Dan zijn er aangepaste systemen nodig. Deze voeren te ver om allemaal behandeld te worden. Enkele situaties zijn echter veel voorkomend en worden hier besproken.

Spouwmuur van gemetselde stenen.

Indien het metselwerk niet goed is of als de stenen het vocht niet goed meer afgeven, bestaat er de mogelijkheid deze muur te beschermen met een gevel betimmering. Hier is de enige aanpassing het maken van verticale latten van ongeveer 30x50mm teneinde een ventilatie ruimte te maken. Een waterscherm aanbrengen is in dit geval niet nodig.

Houtenwand

Een bestaande houtenwand die vervangen moet worden, welke tegen een balkenframe is gemaakt, is een goede gelegenheid om deze nog beter te maken indien dat nodig en gewenst wordt. Men kan tussen de balken isolatie aanbrengen, water bestendig maar damp-open beplating van Pavatex en hierop de tengels en de gevelbetimmering.

Na isolatie.

Isolatie aan de buitenzijde is de meest optimale wijze van isoleren. Door aan de buitenzijde van het houten frame een isolatielaag aan te brengen en hierover de Pavatex isolairplaten etc. onstaat een isolatie pakket buiten het houten skelet.


BeschoeiingPalenGevelbetimmeringTerrasPallisade