Hiro Natuurlijk Wonen

Houtsoortenhout vademecumToepassing houtHek en poortTuinschermenSchuttingSchapenhekHome

Hardhout hoeft niet Tropisch te zijn!!

.

Witte of Valse Acacia.

Robinia Pseudoacacia

Een vrij hard, sterk, taai, matig fijn van nerf en recht van draad zijnde houtsoort welke een goed alternatief vornt voor Meranti, Merbau en Bankirai.

De door Hiro Natuurlijk Wonen geleverde Robinia is afkomstig uit Hongaarse bossen welke zijn aangeplant direct na de tweede wereldoorlog. Dit hout is derhalve afkomstig uit een aangelegd en onderhouden productie bos.

Jean Robin

Omstreeks 1600 was Jean Robin hovenier van de franse koning Hendrik IV. Hij gaf zijn naam aan een uit het oosten van de Verenigde Staten afkomstige, tot de mimosa-achtigen behorende sierboom. Deze Robina pseudoscacia of witte acacia levert de houtsoort Robinia. Het goed te bewerken, waarin het echter moeilijk spijkeren is, is één van de duurzaamste houtsoorten (duurzaamheidsklasse II) die op het ogenblik in Europa geteeld wordt.

Groeicyclus

Het hout

Het is een vrij zwaar hout. In natte, d.w.z. pas gevelde toestand, weegt het hout ca. 900-1200 kg/m3. De volumieke massa bij 12% bedraagt gemiddeld 750 kg/m3 (550-850 kg/m3). Het hout heeft een matig fijne nerf en is rechtdradig. Het kernhout is geelgroen tot bruingroen van kleur, na blootstelling aan de zon wordt dit goudbruin. Het spint is geelbruin en steekt scherp tegen het kernhout af. De spintzone is niet erg breed. (ca. 13mm bij een diameter van 0,6mtr). Robiniahout laat zich goed bewerken, waarbij in geval van spijkeren of schroeven voorboren is aan te bevelen. Het hout moet erg voorzichtig worden gedroogd, omdat het de neiging heeft te vervormen. Zowel de oppervlakte afwerking als de lijmbaarheid zijn goed. Ook de buigbaarheid geldt als gunstig.

Acaciahoning

De aanleg van Robiniabossen in Europa heeft tot nu toe niet veel betekenis gehad. De grootste aanplant, na de tweede wereldoorlog, heeft in Oost-Europa plaats gevonden, in het bijzonder in Hongarije, dat thans 280.000 ha. bezit. In Hongarije wordt als bijproduct van de Robinia opruime schaal ook honing gewonnen; de acaciahoning!

Tropisch hout

Op die plaatsen waar tropisch hardhout niet toegepast mag worden kan Robinia als alternatief dienen, mits juist toegepast. Door langdurige selektie en begeleiding van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het land van herkomst, kan Hiro Natuurlijk Wonen een uitstekende kwalitieit Robinia uit voorraad leveren.

Ruw hout

Het hout komt bezaagd in de handelsmaten in Nederland aan. Dit wordt ruwbezaagd genoemd. De meest populaire kopmaat is 25x150mm. Hieruit wordt de plank met ronde hoeken 18x135mm geschaafd. Het maat verschil geeft het hout verlies aan. Dit komt met name door de grillige groeiwijze van Robinia. Na droging zal de plank enigszins getrokken zijn en voor recht schaafwerk leidt dit tot gemeldt houtverlies. Ook treft U met een bepaalde regelmaat spinthout en waankant aan. Dit behoord tot de algemene toegestane afwijking bij Robinia. De omloopsnelheid van Robinia is zo laag dat een uitsoortering in kwaliteiten niet mogelijk is. Hierdoor worden de diverse kwaliteiten door elkaar geleverd. In de praktijk blijkt het echter vaak mogelijk om deze stukken te ontwijken en/of te bezagen. Derhalve is het bestellen met een bepaalde overmaat sterk aan te bevelen.

Geschaafd hout

Hiro Natuurlijk Wonen koopt een partij bezaagd hout in en houdt dit in voorraad. Vanuit deze voorraad laat Hiro dit in een aantal populaire maten zagen en schaven. Teneinde voldoende voorraad te houden wordt niet al het hout direct geschaafd. Hierdoor kan het zijn dat de door U gewenste maat niet op voorraad ligt, maar kan dan vaak wel binnen één tot twee weken nageleverd worden. Niet standaard maten kunnen vaak wel geleverd worden maar moeten rechtstreeks vanuit Hongarije besteld worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Met name de lengtes zijn soms lastig te verkrijgen i.v.m. de grillige groei van de Robinia. Neem altijd overlengte i.v.m. mogelijke kopscheuren e.d.

Bewerking van Robinia

Na de selectie op bruikbaarheid, wordt het hout vervoerd naar de zagerijen. Hier wordt het hout op delen gezaagd. Langzaam terugdrogen tot 25% alvorens er balken uitgezaagd gaan worden.

Het hout is op lengte gezaagd en op dit moment wordt er hout geselecteerd op rechtheid en dus bepaald hoe breed men kan zagen zonder veel waankant of spint te krijgen. Te krap levert te veel afval endus verlies voor de zagerij! Na het kantrechten heeft men dus fraai bezaagd Robinia.

Het hout wordt gebundeld per lengte per bezaagde maat.

Het bezaagde hout wordt langzaam verder gedroogd en klaar gemaakt voor transport naar Nederland. Aldaar aangekomen wordt het hout welke voor bestemd is om geschaafd te gaan worden, verder gedroogd om zoveel mogelijk voor het schaven het hout te laten vervormen. Deze vervorming zorgt echter wel voor nog meer afval. Zo wordt kopmaat 25x150mm terug geschaafd naar 18x135.

RobiniaTamme KastanjeVurenLariksEikenWilg