Hiro Natuurlijk Wonen

 

OpbouwLeemwandLeemzandLeem Ontdek DoosHome

 

 

Leemverf is ontstaan uit de behoeft om op een snelle wijze een muur te kunnen afwerken met de kleuren zoals ook verkrijgbaar in de Leemfinish.

Leemverf is, zoals alle leemproducten, niet toepasbaar in blijvend vochtige ruimtes of op blijvend vochtige muren. Echter wel in tijdelijk vochtige ruimtes zoals een douche ruimte, welliswaar niet in direct spatwater bereik.

Leemverf is een stevige verf die enigzins vullend werkt. Echter, muurbeschadigingen dienen vooraf opgevult te worden. Dit kan met een traditionele muurvuller maar kan, bij kleine oneffenheden, ook met leemverf welke met een spaan wordt aangebracht.

 

 

Voor een dekkende- en vullende verflaag; opbrengen op een droge, goed absorberende vetvrije onderlaag zoals behang, hout, stuc en gangbare minerale oppervlaktes. Beton als ondergrond is mogelijk, maar heeft een iets langere droogtijd. Ook dient hier rekening gehouden te worden met de oneffenheden in het beton welke eerst voorbewerkt moeten worden. E.e.a. in de praktijk te onderzoeken.

Ook toepasbaar als sjabloontechniek. Creative toepassing is het sjabloneren op de Tierrafino Leemstuc

Bijzondere toepassing

Afzonderlijke leemverftinten kunnen onderling gemengd worden. Met de leemverf zijn ongeveer dezelfde kleurtinten te bereiken als met Tierrafino Leemstuc Finish

Voor het verkrijgen van een grove structiuur kan men tot maximaal 5% Tierrafino Leemstuc Finish toevoegen. Deze uiteraard zeer zorgvuldig doorroeren.

Creatieve Kleuren

Voor creatieve toepassingen is het ook mogelijk om speciaal pigment toe te voegen aan de Delphi-wit leemverf (deze is zonder titaandioxide pigment) en aan de Dover-wit leemstuc(deze is met titaandioxide pigment en zal daarom minder sterk te pigmenteren zijn.); al dan niet met toevoeging va leemstuc.

Door toevoeging van deze pigmenten. kunnen transparant gesluierde wanden ontstaan, al naar gelang de creativiteit en de handigheid van de gebruiker. De pigmenten worden opgelost in water en dienen enige uren in te trekken. De hoeveelheid water al naar gelang de toepassing.

Deze ingetrokken en meermalen doorgeroerde pigment oplossing vervolgens in één van beide witte kleuren leemverf toevoegen en deze zeer goed doorroeren. Bij de intensere kleuren voor een goede verdeling zorgdragen.

Om de leemverf nog leemverf te laten zijn mag er maximaal 5-8% pigment of leemstuc in totaal toegevoegd zijn. Indien er toch meer toevoeging is dan wordt aanbevolen om na de laatste laag en na droging de oppervlakte te fixeren met Tierrafino Fix teneinde de laag te verstevigen.

Eigenschappen

Leemverf is enigszins vullende muurverf. Deze is ademend en dampdoorlatend. Dankszij de gebruikte grondstoffen is de muurverf antistatisch. Door het hoog gehalte aan vaste stoffen is er een redelijk- tot goede dekking te realiseren. Deze iets zwaardere verf is toch goed met kwast, verfroller of spuit te verwerken.

Gereedschap dient wel direct na gebruik gereinigt te worden met warm water en zeep.

De leemverf kent geen emissie van schadelijke stoffen en ook geen scahdelijke grondstoffen. Er zijn derhalve geen veiligheids adviezen noodzakelijk.

Grondstoffen

Leemverf is samengesteld uit water, leem uit diverse groeven, krijt, porseleinaarde, azijnzuurester, methylcellulose, titaandioxide (alleen dover wit), 0,1 % conserveermiddel.

Houdbaarheid

Koel maar beslist vorstvrij en afgesloten bewaren. In ongeopende verpakking is de verf minstens 6 maanden houdbaar.

Verbruik

Het gemiddeld verbruik is ongeveer 0,125 ltr per m2; dit is ca. 8 m2 per liter.

Leverbaar

De leemverf is leverbaar verpakkingen van 0,75 ltr; 5 liter en 10 liter

In de kleuren :

 

Bestellen:

Via email: info@hironatuurlijkwonen.nl

Via E-shop: www.HiroNatuurlijkWonen.nl/shop

Per telefoon: 0252-515737 of 06-51351725

Of afhalen: Zilkerduinweg 404, Vogelenzang NH

Hoewel deze productomschrijving met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Hiro Natuurlijk Wonen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die is aangeboden in deze productomschrijving.


BasisleemRietmatLeembouwplaatContactFinishPaintFix